3 خرداد 1401 6:27 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

آغاز سال تحصیلی جدید با حضور سرپرست محترم شهرداری  ، ریاست محترم و اعضای شورای شهر